DK79 Zabierzów

Opracowanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla zadania: „Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79

2019.08.01 – 2018.08.30

Przewidywane zakończenie prac projektowych dla etapu I tj. KP Przekazanie Zamawiającemu całą dokumentację związaną z realizacją zadania projektowego

2019.07.01 – 2018.07.31

W miesiącu lipcu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe: Uzgodnienie przez Zamawiającego dokumentacji geologiczno inżynierskiej. Złożenia dokumentacji do zatwierdzenia […]

2019.06.01 – 2018.06.30

W miesiącu czerwcu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe: Weryfikacja dokumentacji geologiczno inżynierskiej przez Zamawiającego Przygotowanie dokumentacji do KOPI […]

2019.05.01 – 2019.05.31

W miesiącu maju wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe: Uzyskanie klauzuli dla mapy do celów projektowych przez KODGIK Uzgadnianie […]

2019.04.01 – 2019.04.30

W miesiącu kwietniu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe: Przygotowanie dokumentacji do ZOPI Wprowadzanie uwag po przeprowadzonym audycie BRD […]

2019.03.01 – 2019.03.31

W miesiącu marcu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe: Dalsze prace projektowe – doszczegółowienie projektu w zakresie rozwiązań drogowych, […]

2019.02.01 – 2019.02.28

W miesiącu lutym wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe: Uzyskano ze strony PGW Wody Polskie uzgodnienie analizy oddziaływania drogi […]

2019.01.01 – 2019.01.31

W miesiącu styczniu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe: Udostępnienie materiałów informacyjnych z przeprowadzonych działań informacyjno – konsultacyjnych Otrzymywanie […]

2018.12.01 – 2018.12.31

W miesiącu grudniu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe: Przygotowanie materiałów informacyjnych i przeprowadzenie działań informacyjno – konsultacyjnych, Kontynuacja […]

2018.11.01 – 2018.11.30

W miesiącu listopadzie wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe: Wniesienie uwag Zamawiającego do opracowanej mapy do celów projektowych. Kontynuacja […]