01-02.2021

  • prowadzenie geologicznych prac terenowych
  • zakończenie prac związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych – złożenie do PODGiK celem uzyskania klauzuli przyjęcia mapy do zasobu geodezyjnego
  • opracowanie operatu wodnoprawnego
  • opracowywanie wielobranżowego projektu budowlanego
  • przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia uzgodnienia z Zamawiającym – Zespołem Oceny Projektów Inwestycyjnych