Działania informacyjno-konsultacyjne

W ramach działań związanych z realizacją umowy uwzględniono przeprowadzenie spotkań informacyjno konsultacyjnych. W ramach spotkań GDDKiA oraz Wykonawca dokumentacji przedstawią bieżące rozwiązania projektowanej obwodnicy Zabierzowa.

Spotkania odbędą się:

  • Na terenie gminy Wielka Wieś w dniu 17.12.2018r. o godz. 16.00 w miejscowości Modlnica, ul. Świętego Wojciech 60
  • Na terenie gminy Zabierzów w dniu 19.12.2018r. o godz. 16.00 w miejscowości Zabierzów w Urzędzie Gminy, ul. Rynek 1

Materiały które będą prezentowane w ramach powyższych spotkań, ilustrujące aktualne rozwiązania projektowe zostały zamieszczone w zakładce „MATERIAŁY GRAFICZNE”

Dodatkowo udostępniamy Państwu formularz na którym w formie pisemnej można składać uwagi i wnioski do rozwiązań projektowych. Wydrukowany kompletny formularz prosimy przesłać w terminie do 14.01.2019 r. do wykonawcy dokumentacji projektowej – firmy Mosty Katowice; 40-555 Katowice, ul. Rolna 12. Formularz dostępny jest do pobrania również w zakładce „MATERIAŁY GRAFICZNE”

Wnioski zostaną indywidualne rozpatrzone i w przypadkach uzasadnionych Państwa uwagi zostaną wprowadzone do dokumentacji projektowej.