DK79 Zabierzów

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79"

03-04.2021

opracowywanie dokumentacji geologicznej i geotechnicznej uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji z gestorami poszczególnych sieci przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia uzgodnienia z Zamawiającym – […]