10-11.2020

  • prowadzenie geologicznych prac terenowych
  • opracowywanie mapy co celów projektowych – kontynuacja
  • doszczegółowienie projektu budowlanego – odwodnienie, część energetyczna i inżynieryjna, sieci wod-kan i sieć gazowa.