11-12.2020

  • prowadzenie geologicznych prac terenowych
  • opracowywanie mapy co celów projektowych – kontynuacja
  • opracowanie rozwiązań w zakresie przebudowy cieków – opracowanie operatu wodnoprawnego
  • opracowywanie wielobranżowego projektu budowlanego