07-08.2020

  • opracowanie nowych rozwiązań mostowych na odcinku przekroczenia linii kolejowej
  • opracowywanie projektu budowlanych obiektów inżynierskich
  • doszczegółowienie projektu budowlanego
  • opracowywanie mapy co celów projektowych – kontynuacja