DK79 Zabierzów

Opracowanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej
dla zadania: „Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi
krajowej nr 79

Nr. kontraktu (nr umowy): I/368/ZI/I-1/2017 z dnia 22.12.2017 r.

Termin realizacji kontraktu:
29.12.2017 r. – 19.12.2019 r.


Zamawiający

Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa,

reprezentowany przez:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie


Jednostka projektowa

Mosty Katowice Sp. z o.o.