DK79 Zabierzów

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79″

Nr. kontraktu (nr umowy): I/243/ZI/I-1/2019  z dnia 15.11.2019r.

Termin realizacji kontraktu:
16.11.2019 r. – 15.08.2024 r.


Zamawiający

Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa,

reprezentowany przez:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie


Jednostka projektowa

Mosty Katowice Sp. z o.o.