06-07.2020

  • uzgadnianie przyjętych rozwiązań z zarządcami poszczególnych dróg
  • prowadzenie geologicznych prac terenowych
  • opracowywanie analizy hydrogeologicznej
  • doszczegółowienie projektu budowlanego (cz. drogowa, cz. branżowa, cz. inżynieryjna)
  • wstępne uzgadnianie trasowe rozwiązań sieciowych