S19 Lublin-Lubartow

Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S19

Czerwiec 2018

Przeprowadzono wraz z zamawiającym wizję w terenie celem zidentyfikowania miejsc w których występuje ryzyko występowania gruntów słabonośnych. Ponadto w przedmiotowym […]

Maj 2018 r.

Przeprowadzono wstepną inwentaryzacji do wystąpienia o warunki przebudowy/przekroczenia cieków. Ponadto w przedmiotowym okresie wykonywane są m.in. prace związane z: Opracowaniem […]

Czerwiec 2018

W ramach opracowywania projektów robót geologicznych i hydrogeologicznych, zgodnie z zapisami specyfikacji zamówienia w dniu 29.05.2018r. odbyła się komisyjna wizja […]

Maj 2018

Wykonawca dokumentacji wykonał inwentaryzacje terenu inwestycji istniejących rzek, cieków i rowów. Dane pozyskane z niniejszej inwentaryzacji posłużą do analizy uwarunkowań […]

2018.03-2018.04

I połowa marca 2018 r. – realizacja prac związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji terenu inwestycji. Wykonawca wykonał inwentaryzacje terenowe: fotograficzną, wideo […]

Inwentaryzacja terenu inwestycji

Wykonawca dokumentacji wykonał inwentaryzacje terenu inwestycji: Fotograficzną Wideo – przejazd istniejącymi drogami Wideo – przelot bezzałogowym statkiem powietrznym nad terenem […]

Wstępne czynności projektowe

Wykonawca dokumentacji projektowej w chwili obecnej wykonuje wstępne czynności projektowe tj: analiza materiałów wejściowych (dokumentacja z poprzednich etapów inwestycyjnych, uzyskane […]

2018.01.24-2018.02.28

opracowanie harmonogramu robót, Programu Zapewnienia Jakości mobilizacja zespołów wykonawcy wizja w terenie inwestycji prace projektowe przygotowawcze (analiza materiałów archiwalnych, wszczęcie […]