S19 Lublin-Lubartow

Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S19

Listopad 2018

Zakończenie opracowania i uzgodnienie materiałów do konsultacji społecznych. Ogłoszenie terminów konsultacji społecznych. Wspólnie z Zamawiającym i władzami lokalnymi ustalone zostały […]

Październik 2018

Przygotowanie materiałów do konsultacji społecznych i uzgodnienie ich z Zamawiającym. Ostateczne uzgodnienie dokumentacji geologicznej. Złożenie do Urzędu Marszałkowskiego projektu robót […]

Wrzesień 2018

Kontynuacja opracowywania analizy hydrologiczno – hydraulicznej terenu inwestycji. Bieżące projektowanie rozwiązań drogowych dla trasy głównej i dróg poprzecznych. Opracowywanie materiałów […]

Sierpień 2018

Opracowywanie i weryfikacja projektów robót geologicznych. Opracowywanie prognozy ruchu oraz wyników pomiarów ruchu na istniejącym układzie drogowym (droga krajowa nr […]

Lipiec 2018

Opracowanie założeń do projektów robót geologicznych i hydrogeologicznych. Uzgadnianie projektów robót z Zamawiającym wynikające ze zmian rozwiązań projektowych będących konsekwencją […]

Czerwiec 2018

W ramach opracowywania projektów robót geologicznych i hydrogeologicznych, zgodnie z zapisami specyfikacji zamówienia w dniu 29.05.2018r. odbyła się komisyjna wizja […]

Maj 2018

Wykonawca dokumentacji wykonał inwentaryzacje terenu inwestycji istniejących rzek, cieków i rowów. Dane pozyskane z niniejszej inwentaryzacji posłużą do analizy uwarunkowań […]

Inwentaryzacja terenu inwestycji

Wykonawca dokumentacji wykonał inwentaryzacje terenu inwestycji: Fotograficzną Wideo – przejazd istniejącymi drogami Wideo – przelot bezzałogowym statkiem powietrznym nad terenem […]

Wstępne czynności projektowe

Wykonawca dokumentacji projektowej w chwili obecnej wykonuje wstępne czynności projektowe tj: analiza materiałów wejściowych (dokumentacja z poprzednich etapów inwestycyjnych, uzyskane […]