S19 Lublin-Lubartow

Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S19

Listopad 2018

W Obecnym okresie wykonywane są m.in. prace związane z: Opracowaniem rozwiązań projektowych drogowych Opracowywanie materiałów do konsultacji społecznych Opracowywanie mapy […]

Październik 2018

W Obecnym okresie wykonywane są m.in. prace związane z: Opracowaniem rozwiązań projektowych drogowych Opracowywanie wyników pomiarów ruchy Opracowywanie analizy hydrologiczno […]

Wrzesień 2018

W Obecnym okresie wykonywane są m.in. prace związane z: Opracowaniem rozwiązań projektowych drogowych Opracowywanie wyników pomiarów ruchy Opracowywanie analizy hydrologiczno […]

Sierpień 2018

W Obecnym okresie wykonywane są m.in. prace związane z: Opracowaniem rozwiązań projektowych drogowych Opracowywanie wyników pomiarów ruchy Opracowywanie analizy hydrologiczno […]

Lipiec 2018

W Obecnym okresie wykonywane są m.in. prace związane z: Opracowaniem wstępnych rozwiązań projektowych uwzględniających wymagania SIWZ – na podstawie wyników […]

Listopad 2018

Zakończenie opracowania i uzgodnienie materiałów do konsultacji społecznych. Ogłoszenie terminów konsultacji społecznych. Wspólnie z Zamawiającym i władzami lokalnymi ustalone zostały […]

Październik 2018

Przygotowanie materiałów do konsultacji społecznych i uzgodnienie ich z Zamawiającym. Ostateczne uzgodnienie dokumentacji geologicznej. Złożenie do Urzędu Marszałkowskiego projektu robót […]

Wrzesień 2018

Kontynuacja opracowywania analizy hydrologiczno – hydraulicznej terenu inwestycji. Bieżące projektowanie rozwiązań drogowych dla trasy głównej i dróg poprzecznych. Opracowywanie materiałów […]

Sierpień 2018

Opracowywanie i weryfikacja projektów robót geologicznych. Opracowywanie prognozy ruchu oraz wyników pomiarów ruchu na istniejącym układzie drogowym (droga krajowa nr […]

Lipiec 2018

Opracowanie założeń do projektów robót geologicznych i hydrogeologicznych. Uzgadnianie projektów robót z Zamawiającym wynikające ze zmian rozwiązań projektowych będących konsekwencją […]