2018.03-2018.04

  1. I połowa marca 2018 r. – realizacja prac związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji terenu inwestycji. Wykonawca wykonał inwentaryzacje terenowe: fotograficzną, wideo – przejazd istniejącymi drogami w obszarze inwestycji oraz wideo – przelot bezzałogowym statkiem powietrznym (dronem) nad terenem inwestycji. Celem inwentaryzacji jest określenie uwarunkowań terenowych terenu inwestycji.
  2. 03.2018 r. W oddziale Lubelskim GDDKiA odbyła się I rada projektu na której zaprezentowano aktualny stan zaawansowania realizacji zamówienia. Zaprezentowano:
    • wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji terenowych
    • analizę rozwiązań zawartych w dokumentacji wejściowej
    • omówiono założenia do projektowania.

Spotkanie odbyło się przy udziale przedstawicieli Centrali GDDKiA w Warszawie. Na spotkaniu przyjęto założenia do dalszego projektowania w odniesieniu do założeń jakie należy uwzględnić przy projektowaniu rozwiązań sytuacyjnych oraz niwelety drogi ekspresowej S-19

  1. Kwiecień 2018 r. – zgodnie z założeniami przedstawionymi w harmonogramie prac projektowych oraz po zatwierdzeniu założeń do prognozy ruchu której wykonanie stanowi integralną część realizowanej umowy przystąpiono do wykonywania badań natężenia ruchu drogowego w integralnych punktach istniejące układu drogowego. Ponadto w zakresie prowadzonych czynności projektowych prowadzona będzie analiza stanu ewidencyjnego terenu inwestycji celem określenia stopnia wykonalności dokumentacji projektowej w korytarzu usankcjonowanym wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto prowadzone są prace związane z opracowaniem mapy do celów projektowych oraz uzyskiwane są wywiady branżowe na terenie objętym inwestycją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *