Czerwiec 2018

Przeprowadzono wraz z zamawiającym wizję w terenie celem zidentyfikowania miejsc w których występuje ryzyko występowania gruntów słabonośnych.

Ponadto w przedmiotowym okresie wykonywane są m.in. prace związane z:

  • Analizą przyszłych powiązań drogi ekspresowej S19 z istniejącym układem drogowym.
  • Analizą dostępności terenów przyległych wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej S19
  • Opracowanie wstepnej analizy przebudowy/przekroczenia cieków
  • Wariantowa analiza projektowanego miejsca dla obsługi podróżnych – MOP typ I

Wystąpiono do poszczególnych jednostek o następujące dane

  • Urzędy miast i gmin: wyspis i wyrysy z MPZP,
  • Gestorzy sieci: dane na temat sieci uzbrojenia terenu znajdujące się na terenie inwestycji,
  • Zarządcy kolei (PKP i Wojsko) wywiad i warunki w odniesieniu do przekraczanej linii kolejowej i bocznicy wojskowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *