Kontakt


Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie
Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
tel. 81 532 70 61, fax 81 743 71 68
e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl


Wykonawca:

Mosty Katowice sp. z o.o.
Rolna 12, 40-555 Katowice
tel. 32 60 33 400, fax 32 60 33 412
e-mail: biuro@mostykatowice.pl