Wstępne czynności projektowe

Wykonawca dokumentacji projektowej w chwili obecnej wykonuje wstępne czynności projektowe tj:

  • analiza materiałów wejściowych (dokumentacja z poprzednich etapów inwestycyjnych, uzyskane przez Inwestora decyzje administracyjne),
  • pozyskanie z zasobów geodezyjnych map zasadniczych niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych,
  • wstępna analiza możliwych do przyjęcia rozwiązań projektowych,
  • określenie i uzgodnienie z Zamawiającym założeń do wykonywania prognozy ruchu.