2018.01.24-2018.02.28

  • opracowanie harmonogramu robót, Programu Zapewnienia Jakości
  • mobilizacja zespołów wykonawcy
  • wizja w terenie inwestycji
  • prace projektowe przygotowawcze (analiza materiałów archiwalnych, wszczęcie procedur geodezyjnych)
  • określenie załorzę