Lipiec 2018

W Obecnym okresie wykonywane są m.in. prace związane z:

  • Opracowaniem wstępnych rozwiązań projektowych uwzględniających wymagania SIWZ – na podstawie wyników prognozy ruchu
  • Wystąpienia do zarządców dróg z określeniem oczekiwanego przekroju użytkowego przebudowywanych dróg
  • Projektowane szczegółowych rozwiązań sytuacyjnych uwzględniających konieczność wariantowania przekroju poprzecznego
  • Projektowanie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego wariantowej niwelety dla trasy głównej uwzględniającej optymalizację dotychczasowych rozwiązań
  • Opracowywanie mapy do celów projektowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *