DK79 Zabierzów

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79"

12.2020-01.2021

prowadzenie geologicznych prac terenowych opracowywanie wielobranżowego projektu budowlanego opracowywanie mapy do celów projektowych – końcowe prace kameralne