DK79 Zabierzów

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79"

01-02.2021

prowadzenie geologicznych prac terenowych zakończenie prac związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych – złożenie do PODGiK celem uzyskania klauzuli […]