DK79 Zabierzów

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79"

02-03.2021

na podstawie wykonanych badań opracowanie dokumentacji geologicznej i geotechnicznej złożenie operatu wodnoprawnego do uzyskania decyzji wodnoprawnej opracowywanie wielobranżowego projektu budowlanego […]