DK79 Zabierzów

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79"

10-11.2020

prowadzenie geologicznych prac terenowych opracowywanie mapy co celów projektowych – kontynuacja doszczegółowienie projektu budowlanego – odwodnienie, część energetyczna i inżynieryjna, […]