S17 Piaski-Hrebenne

Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S17

4.2.2020

pozyskano wypisy i wyrysy z MPZP wykonano pomiary natężenia ruchu drogowego wraz z określeniem struktury kierunkowej pojazdów wystąpiono o wskazanie […]

15.04.2019

Wykonawca dokumentacji projektowej w chwili obecnej wykonuje wstępne czynności projektowe tj: analiza materiałów wejściowych (dokumentacja z poprzednich etapów inwestycyjnych, uzyskane […]