S17 Piaski-Hrebenne

Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S17

30.10.2020

Inwestor w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej przeprowadza działania informacyjne dotyczące:  „Budowy drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne” […]