30.10.2020

Inwestor w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej przeprowadza działania informacyjne dotyczące:  „Budowy drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne” Część 1 (KP) obejmująca trzy odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 44,0 km, tj.:

odcinek realizacyjny nr 1:

Piaski, węzeł „Piaski Wschód” („Chełm”) wraz z węzłem — węzeł „Łopiennik” („Łopiennik”) wraz z węzłem, o długości ok. 15,9 km

odcinek realizacyjny nr 3:

węzeł „Krasnystaw Północ” („Krasnystaw l”) wraz z węzłem — węzeł „Izbica” („Tarzymiechy”) wraz z węzłem, o długości ok. 17,8 km

odcinek realizacyjny nr 4:

węzeł „Izbica” („Tarzymiechy”) bez węzła — węzeł „Zamość Sitaniec” („Sitaniec”) wraz z węzłem, o długości ok. 10,3 km

W ramach działań informacyjnych na stronach internetowych Inwestora (https://www.gddkia.gov.pl/pl/366/prowadzone), wykonawcy (http://s17-piaski-zamosc-wsch.pl/) oraz urzędów: Gmina Piaski, Gmina Fajsławice, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Krasnystaw, Miasto Krasnystaw, Gmina Izbica, Gmina Stary Zamość, Gmina Zamość zamieszczono materiały informacyjne dotyczące projektowanej trasy S17.

W ramach udostępnionych materiałów znajduje się wzór wniosku dotyczący uwag, propozycji spostrzeżeń i opinii w sprawie planowanej budowy drogi ekspresowej S17.

Wypełnione wnioski należy wysyłać do dnia 30.11.2020 r. na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres mailowy: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl