DK79 Zabierzów

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79"

11-12.2020

prowadzenie geologicznych prac terenowych opracowywanie mapy co celów projektowych – kontynuacja opracowanie rozwiązań w zakresie przebudowy cieków – opracowanie operatu […]