DK79 Zabierzów

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79"

05-06.2020

zmiana rozwiązań projektowych na przecięciu z linią kolejową nr 133 w związku z wymaganiami PKP uwzględniającymi dalszą rozbudowę linii kolejowej […]

04-05.2020

przekazanie Zamawiającemu projektu robót geologicznych do zatwierdzenia przygotowanie do przeprowadzenia aktualizacji prognozy ruchu – przygotowanie do wykonania dodatkowych pomiarów ruchu […]

03-04.2020

analiza dokumentacji pod kątem opracowania analizy hydrogeologicznej weryfikacja rozwiązań projektowych w odniesieniu do przekroczenie terenu PKP – linii kolejowej w […]

02-03.2020

pozyskiwanie zaktualizowanych warunków technicznych opracowywanie projektu robót geologicznych dla dodatkowego zakresu robót zgłoszenie robót geodezyjnych związanych z opracowaniem mapy do […]

12.2019-02.2020

weryfikacja dokumentacji wejściowej do projektowania KP w odniesieniu do uzyskiwanych zaktualizowanych warunków technicznych opracowywanie projektu robót geologicznych dla dodatkowego zakresu […]

11-12.2019

podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej w fazie projektu budowlanego mobilizacja wykonawcy rozpoczęcie aktualizacji warunków technicznych pozyskanych na etapie projektu […]