Opis projektu

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego odcinka drogi ekspresowej o długości około 15 km. Przewiduje się dobudowę drugiej jezdni, a tym samym droga ekspresowa S19 stanie się drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę.

Inwestycja zapewni pełną obsługę przyległych terenów poprzez budowę dróg dojazdowych i przebudowę istniejących dróg poprzecznych.

Obiekty mostowe wybudowane nad droga S19 w I Etapie pozostaną nienaruszone.

Do obiektów mostowych wzdłuż istniejącej jezdni drogi S19 zostaną dobudowane nowe obiekty z minimalnym naruszeniem istniejących konstrukcji.

Inwestycja nie koliduje z istniejącymi budynkami zatem nie planuje się wyburzeń.

parametrwartość
Klasa drogiS
Prędkość projektowa100 km/h
Prędkość miarodajna110 km/h
Przekrój normalny2x2
Szerokość pasa ruchu3,50 m
Szerokość pasa awaryjnego2,50 m
Szerokość poboczy gruntowych0,75 m
Szerokość pasa dzielącego4,00 m z opaskami
Kategoria ruchuKR7
Dopuszczalny nacisk115 kN/oś
pdf

Prezentacj...

Size: 620.27 KB
Hits: 318
Date added: 17 - 07 - 2020
Date modified: 17 - 07 - 2020