Opis projektu

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego odcinka drogi ekspresowej o długości około 15 km. Przewiduje się dobudowę drugiej jezdni, a tym samym droga ekspresowa S19 stanie się drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę.

Inwestycja zapewni pełną obsługę przyległych terenów poprzez budowę dróg dojazdowych i przebudowę istniejących dróg poprzecznych.

Obiekty mostowe wybudowane nad droga S19 w I Etapie pozostaną nienaruszone.

Do obiektów mostowych wzdłuż istniejącej jezdni drogi S19 zostaną dobudowane nowe obiekty z minimalnym naruszeniem istniejących konstrukcji.

Inwestycja nie koliduje z istniejącymi budynkami zatem nie planuje się wyburzeń.

table is empty
pdf

Prezentacj...

Size: 620.27 KB
Hits: 43
Date added: 17 - 07 - 2020
Date modified: 17 - 07 - 2020