Wniosek

W ramach udostępnionych materiałów znajduje się wzór wniosku dotyczący uwag, propozycji spostrzeżeń i opinii w sprawie planowanej rozbudowy drogi ekspresowej S19 (dobudowa drugiej jezdni). Przesłane wnioski zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione.

pdf

Formularz ...

Size: 159.80 KB
Hits: 61
Date added: 10 - 07 - 2020
Date modified: 10 - 07 - 2020

Wypełnione wnioski należy wysyłać do dnia 10.08.2020 r. na adres:

Mosty Katowice sp z  o.o. 
ul. Rolna 12,
40-555 Katowice
lub na adres mailowy: biuro@mostykatowice.com.pl