LOKALIZACJA INWESTYCJI

Województwo: podkarpackie, 

Powiat: rzeszowski, gminy: Sokołów Młp., Trzebownisko

Powiat: łańcucki, gmina: Czarna

Początek analizowanego przedsięwzięcia znajduje się po północno – wschodniej stronie miejscowości Sokołów Małopolski. Trasa odcinka planowanego do rozbudowy przebiega łagodnym łukiem po wschodniej stronie Sokołowa Małopolskiego, gdzie na drodze wojewódzkiej 875 zlokalizowano węzeł Sokołów Małopolski. Następnie zbliża się do istniejącej drogi wojewódzkiej 878 (dawnej drogi krajowej nr 19), przechodzi estakadą przez wieś Nienadówka i wzdłuż istniejącej DW878 dochodzi do miejscowości Stobierna. W miejscowości Stobierna omija zabudowę po stronie wschodniej i na drodze powiatowej 1378R tworzy węzeł Jasionka, który stanowi koniec planowanego do rozbudowy.