Kontakt


Wykonawca:

Mosty Katowice sp. z o.o.

Rolna 12, 40-555 Katowice
tel. 32 60 33 400, fax 32 60 33 412
e-mail: biuro@mostykatowice.pl


Inwestor:

SKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD DZIAŁAJĄCY PRZEZ
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W RZESZOWIE

ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
tel.centr. 17 853 40 71 do 74, fax 17 853 64 84
e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl