Formularz wniosku

Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła), dł. ok. 15 km – etap II (dobudowa drugiej jezdni).

DZIAŁANIA INFORMACYJNE

Mosty Katowice Sp. z o.o.

działając w imieniu Inwestora:

Skarb Państwa  – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

działający przez

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

informuje, że w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji programowej oraz Materiałów do wniosku
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadza działania informacyjne dotyczące:

Rozbudowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła), dł. ok. 15 km – etap II (dobudowa drugiej jezdni).

W ramach planowanych działań informacyjnych na stronach internetowych wykonawcy (http://S19-sokolow.pl/) i Inwestora (https://www.gddkia.gov.pl/pl/4232/Akcji-informacyjnej-dla-rozbudowy-S19-na-odcinku-Sokolow-Mlp-Jasionka), oraz urzędów gmin: Sokołów Młp., Czarna i Trzebownisko zamieszczono materiały informacyjne dotyczące planowanej inwestycji dla trasy S19.

W ramach udostępnionych materiałów znajduje się wzór wniosku dotyczący uwag, propozycji spostrzeżeń i opinii w sprawie planowanej rozbudowy drogi ekspresowej S19 (dobudowa drugiej jezdni). Przesłane wnioski zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione.

Wypełnione wnioski należy wysyłać do dnia 10.08.2020 r. na adres:

Mosty Katowice sp z  o.o.
ul. Rolna 12,
40-555 Katowice
lub na adres mailowy: biuro@mostykatowice.com.pl


Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie


Jednostka projektowa

Mosty Katowice Sp. z o.o.