DK79 Zabierzów

Opracowanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla zadania: „Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79

2019.05.01 – 2019.05.31

W miesiącu maju wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe: Uzyskanie klauzuli dla mapy do celów projektowych przez KODGIK Uzgadnianie […]

2018.10.01 – 2018.10.31

W miesiącu październiku wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe: Uzyskanie przyjęcia do zasobu geodezyjnego mapy do celów projektowych, Przekazanie […]

2018.04.01-2018.05.01

geodezyjna inwentaryzacja rowów i cieków geodezyjna inwentaryzacja elementów istniejącego zagospodarowania terenu opracowywanie prognozy ruchu złożenie do zatwierdzenia projektów robót geologicznych […]