Działania informacyjne

W ramach działań informacyjnych Wykonawca dokumentacji udostępnia aktualne rozwiązania projektowe budowy obwodnicy Zabierzowa. Dokumentacja branży drogowej została udostępniona w dziale „Materiały Graficzne” Osoby zainteresowane mogą pobrać poszczególne fragmenty projektu celem zapoznania się ze szczegółowymi rozwiązaniami dla których Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży wniosek o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID). W przypadku wątpliwości związanych z przedstawionym projektem osoby zainteresowane mogą zwrócić się do Biura Projektów bądź Zamawiającego o udzielenie informacji. Dane teleadresowe znajdują się w zakładce „Kontakty”.
Wnioski z uwagami należy złożyć do końca maja 2021r. do Zamawiającego – tj. GDDKiA oddział w Krakowie, lub do Wykonawcy – firmy MOSTY Katowice sp. z o.o.