12.2020-01.2021

  • prowadzenie geologicznych prac terenowych
  • opracowywanie wielobranżowego projektu budowlanego
  • opracowywanie mapy do celów projektowych – końcowe prace kameralne