02-03.2021

  • na podstawie wykonanych badań opracowanie dokumentacji geologicznej i geotechnicznej
  • złożenie operatu wodnoprawnego do uzyskania decyzji wodnoprawnej
  • opracowywanie wielobranżowego projektu budowlanego
  • uzgadnianie poszczególnych rozwiązań z zarządami dróg i gestorami sieci.
  • uzyskanie klauzuli na mapie co celów projektowych
  • opracowywanie materiałów do uzgodnienia ZUD
  • odbycie posiedzenia ZOPI i uzgodnienie dokumentacji