03-04.2021

  • opracowywanie dokumentacji geologicznej i geotechnicznej
  • uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji z gestorami poszczególnych sieci
  • przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia uzgodnienia z Zamawiającym – Komisją Oceny Projektów Inwestycyjnych
  • opracowywanie projektów podziału nieruchomości