Harmonogram

  • planowany termin wykonania Koncepcji Programowej – 01.2019 r.
  • planowany termin podpisania Umowy z Wykonawcą robót w systemie „Projektuj i Buduj” – 12.2019 r.
  • planowany termin uzyskania Decyzji ZRID – 05.2021 r.
  • planowany termin rozpoczęcia robót – 05.2021 r.
  • planowany termin zakończenia robót – 06.2023 r.