Wniosek o zatwierdzenie projektu

W dniu 26.03.2018 r. Inwestor: GDDKiA Oddział w Warszawie złożył do Marszałka Województwa Mazowieckiego wniosek o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu rozbudowywanej drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów”.