S7 Płońsk-Czosnów

Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S7

Aktualizacja planów sytuacyjnych

W dniu 2018.11.16 zaktualizowaliśmy plany sytuacyjne w zakładce Materiały graficzne Niniejsze materiały graficzne zawierają zaktualizowane rozwiązania projektowe. W toku dalszych […]

Wniosek o zatwierdzenie projektu

W dniu 26.03.2018 r. Inwestor: GDDKiA Oddział w Warszawie złożył do Marszałka Województwa Mazowieckiego wniosek o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych […]