Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

W dniu 14 czerwca 2018 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego decyzją nr 134/18/PE.I zatwierdził „Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno -inżynierskich oraz dokumentacji hydrogeologicznej. Jednocześnie informujemy, że z początkiem lipca 2018 r. planowane jest rozpoczęcie prac geologicznych w terenie.

pdf

kp_224_S7_...

Size: 259.15 KB
Hits: 315
Date added: 29 - 06 - 2018
Date modified: 29 - 06 - 2018