Opis projektu

Projekt zakłada budowę obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca o długości około 12 km. Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi krajowej 78 zapewni wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego.

Cel inwestycji

  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi,
  • Poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi krajowe 78,
  • Umożliwienie aktywizacji gospodarczej pobliskich terenów,
  • Stworzenie w tej części kraju spójnego i sprawnie funkcjonującego systemu transportowego, zintegrowanego z systemem krajowym, europejskim i globalnym,
  • Ograniczenie hałasu w terenie zabudowanym,
  • Zmniejszenie zużycia paliwa i ilości spalin,
  • Budowa nowoczesnej drogi spełniającej rygorystyczne standardy ochrony środowiska.
parametrwartość
Klasa technicznaGP
Prędkość projektowaVp = 80 km/h
Prędkość miarodajnaVm = 100 km/h
Przekrój drogi2x2 na odcinku DW 908
1x2 na dalszym odcinku
Szerokość pasa ruchu3,50 m
Szerokość pasa
dzielącego z opaskami
5,0 m
Minimalna szerokość
pobocza gruntowego
1,5 m
Pochylenie poprzeczne
jezdni na odcinku prostym
2 %
Skrajna pionowa4,70 m
Kategoria ruchu
(wstępnie)
KR 5 / KR 6
Dopuszczalne obciążenie
nawierzchni
115 kN/oś