Formularz wniosku

Budowa obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78

DZIAŁANIA INFORMACYJNE

Mosty Katowice Sp. z o.o.

Działając w imieniu Inwestora:

Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Działający przez

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Informuje, że w ramach opracowywanej Dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) przeprowadza działania informacyjne dotyczące:

Budowy obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78.

W ramach udostępnionych materiałów znajduję się wzór wniosku dotyczących uwag, propozycji spostrzeżeń i opinii w sprawie planowanej budowy obwodnicy DK78. Przesłane ankiety i wnioski zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj. możliwych do zastosowania ze względu technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione.

Wypełnione ankiety i wnioski należy wysyłać do dnia 15.06.2022 r na adres:

Mosty Katowice sp z  o.o.
ul. Rolna 12,
40-555 Katowice
lub na adres mailowy: biuro@mostykatowice.com.pl


Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach


Jednostka projektowa

Mosty Katowice Sp. z o.o.