LOKALIZACJA INWESTYCJI

Województwo: śląskie, 

Powiat: Tarnogórski → Nakło Śląskie, Chechło Nowe, Świerklaniec, Brynica, Niezdara, Tąpkowice, Ożarowice, Celiny

Powiat: Będziński → Sączów

Początek analizowanego przedsięwzięcia znajduje się po zachodniej stronie Zalewu Chechło-Nakło i rozpoczyna swój bieg w ciągu drogi DW 908. Planowany początek jest poprzez zaprojektowanie nowego węzła drogowego, zlokalizowanego pomiędzy krzyżowaniem się planowanej drogi S11 z tarnogórskim węzłem kolejowym, a węzłem planowanej drogi ekspresowej S11. Koniec obwodnicy planuje się jako czwarty wlot na istniejącym węźle „Pyrzowice”, stanowiącym skrzyżowanie autostrady A1 z drogą ekspresową S1