Kontakt


Wykonawca:

Mosty Katowice sp. z o.o.

Rolna 12, 40-555 Katowice
tel. 32 60 33 400, fax 32 60 33 412
e-mail: biuro@mostykatowice.pl


Inwestor:

SKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD DZIAŁAJĄCY PRZEZ
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W KATOWICACH

ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
tel.centr. +48 32 258 62 81
e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl