Terminy realizacji

Lp.Planowane terminy etapu przygotowania inwestycji:
1.Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachII kwartał 2023 r.
2.Wydanie przez organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachI kwartał 2024 r.
Planowane terminy zależne od pozyskania finansowania na etap realizacji inwestycji:
3.Ogłoszenie przetargu w formie projektu-budujI kwartał 2025 r.
4.Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRiDIII kwartał 2026 r.
5.Uzyskanie decyzji ZRiDII kwartał 2027 r.
6.Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanychIII kwartał 2027 r.
7.Zakończenie realizacji inwestycji, oddanie drogi do użytkowaniaIII kwartał 2029 r.