Terminy realizacji

Lp.Planowane terminy etapu przygotowania inwestycji:
1.Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach III kwartał 2022 r.III kwartał 2022 r.
2.Wydanie przez organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachIV kwartał 2023 r.
Planowane terminy zależne od pozyskania finansowania na etap realizacji inwestycji:
3.Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. II kwartał 2026 r.II kwartał 2026 r.
4.Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie
przetargu na roboty budowlane
III kwartał 2026 r.
5.Podpisanie umowy na roboty budowlaneIV kwartał 2026 r.
6.Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanychIV kwartał 2026 r.
7.Zakończenie realizacji inwestycji, oddanie drogi do użytkowaniaIV kwartał 2028 r.