DK41 Prudnik

Budowa obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41