Opis projektu

Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcji programowej branży drogowej. Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących robót:

 • budowę jednojezdniowej obwodnicy klasy GP,
 • budowę węzła drogowego typu WA trąbka lewa wariant 1
 • budowę węzła drogowego typu WA wariant 3
 • budowę skrzyżowania typu rondo na DK 40
 • budowę skrzyżowań jedno i dwu poziomowych wariant 1,2,3
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy oraz w ciągu dróg krzyżujących się z obwodnicą,
 • budowę przejazdu nad linia PKP nr 137 wariant 1,2,3,
 • budowę przejazdu nad DK 40 wariant 1,2,3
 • zapewnienie pełnej obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do projektowanej drogi,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego,
 • budowę urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę,
 • budowę obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu,
 • budowę utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania,
 • budowę Obwodu Drogowego
 • budowę sieci i infrastruktury związanej z drogą,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska,
 • przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej,
 • usunięcie kolizji z istniejącymi elementami zagospodarowania terenu (m.in. wyburzenia, rozbiórki, przywrócenie przyłączy, przeniesienie obiektów podlegających ochronie).

 Parametry techniczne projektowanych dróg

Obwodnica
Wariant123
Klasa techn.GPGPGP
Vp80 km/h80 km/h80 km/h
Vm100 km/h100 km/h100km/h
Przekrój drogi1-Feb1-Feb1-Feb
Szerokość pasa ruchu3,5m3,5m3,5m
Szerokość pobocza1,5-2,0m1,5-2,0m1,5-2,0m
Drogi krajowe
WariantyW1,W2,W3W2
Nr drogi DK 41DK 40
Klasa techn.GPGP
Vp60 km/h60 km/h
Vm80 km/h80 km/h
Przekrój drogi1-Feb1-Feb
Szerokość pasa ruchu3,5m3,5m
Drogi gminne i powiatowe
Nr drogi Ul. Harcerskaul. A. Skowrońskiegoul. Jesionkowej
KategoriaGminna Powiatowa Gminna
Klasa techn.DZD
Vp30 km/h40 km/h30 km/h
Przekrój drogi1-Feb1-Feb1-Feb
Szerokość pasa ruchu3,5m3,5m3,5m