DK41 Prudnik

Budowa obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41

Zawiadomienie

2023-07-20 Zawiadomienie

W dniu 20.07.2023 r. Wójt Gminy Lubrza wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej

2022-03-23 Konsultacje

Konsultacje projektu odbędą się w dniu 23.03.2022 r. o godz. 1700 Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznejul. Kościuszki 1A48-200 Prudnik […]