Terminy realizacji

Lp.Planowane terminy etapu przygotowania inwestycji:
1.Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachII kwartał 2022 r.
2.Wydanie przez organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachI kwartał 2023 r
Planowane terminy zależne od pozyskania finansowania na etap realizacji inwestycji:
3.Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.II kwartał 2025 r.
4.Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie przetargu na roboty budowlaneIII kwartał 2025 r.
5.Podpisanie umowy na roboty budowlaneII kwartał 2026 r.
6.Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanychII kwartał 2026 r.
7.Zakończenie realizacji inwestycji, oddanie drogi do użytkowaniaIV kwartał 2028 r.